HART COLLEGEAdviesbureau CELEVT
Derde HART College Symposium vrijdagmiddag 18 maart in Amstelveen. Programma zie onder symposium en workshops.

1

loopbaan1

zin

 

Lees hier onze brief aan de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Het HART College

Krachtig perspectief na chronische traumatisering in de kinderjaren
Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering waaronder emotionele verwaarlozing en mishandeling, fysieke verwaarlozing en mishandeling en seksueel misbruik heeft ook op latere leeftijd vaak nog een diepe impact.

Herstel van psychische schade vereist kracht, maar leidt ook tot kracht, macht over eigen leven, verbondenheid met anderen, tot bloei komen van talenten. Herstel is ook onlosmakelijk verbonden aan kennis: over trauma, de late effecten daarvan, de eigen ervaringen en die van anderen. Om vervolgens met die kennis sturing te kunnen geven aan het eigen herstelproces.   

Het HART College verzorgt cursussen, workshops en symposia voor mensen met  ervaringen van chronische traumatisering in de kindertijd. Het HART College staat voor:

Herstel en kracht door kennis, ervaring en uitwisseling.
Aandacht voor talenten, maatschappij en loopbaan.
Ratio, geest en lichaam in evenwicht.
Toekomstgericht, passievol en inspirerend.

Het HART College is onderdeel van het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering www.celevt.nl.Het HART College is expliciet opgericht voor mensen met ervaringen van chronische traumatisering in de kinderjaren en hun nabije naasten. Voor professionals is het vanaf het voorjaar 2016 mogelijk om geaccrediteerde opleidingen te volgen bij de Trauma- Academie, en zich te specialiseren in diagnostiek en traumabehandeling bij VCT.

 

Voor de algemene voorwaarden klik hier.

Vroegkinderlijke Traumatisering

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering kan tot in de late volwassenheid leiden tot diverse psychische, gezondheids- en maatschappelijke problemen. De aard en ernst varieert met de leeftijd waarop de traumatisering begon, de relatie met de agressor, de duur en ernst van de traumatisering en de emotionele en sociale ondersteuning uit de omgeving. Onderzoek wijst uit dat Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering verband houdt met een scala aan psychische stoornissen in de volwassenheid. En dat deze relatie het sterkst is bij een combinatie van meerdere vormen van traumatisering.

Meer over vroegkinderlijke traumatisering

Bekijk hier de video van Dr. Nadine Burke Harris over de ACE Studies.

Actief werken aan herstel

Wilt u inspirerende ervaringen opdoen, uzelf verder ontwikkelen en uw leven verder vormgeven na ervaringen van chronische traumatisering in de kinderjaren? Of kennis opdoen over trauma en herstel? In een prettige omgeving en met een positieve insteek?  Volg dan een cursus bij het HART College. Wij hopen u te inspireren en ook te empoweren. Klik hier voor meer informatie.

 Symposia en workshops

Wilt u kennis opdoen over chronische traumatisering, diagnostiek, behandeling en herstel? Kennismaken met vooraanstaande nationaal en internationaal experts van hoog niveau binnen het vakgebied? Lezingen volgen die ook binnen de Trauma Academie gegeven worden? Kom dan naar ons jaarlijks symposium of volg een workshop en neem de inspiratie met u mee!  Klik hier voor meer informatie.

 

Maatwerk

Als u een cursus of workshop binnen uw organisatie of vereniging wilt organiseren of u hebt een specifieke vraag dan kunt u altijd contact met ons opnemen en gaan we na wat bij uw wensen past. Klik hier voor meer informatie. 

 

 

Inspiratie

Wilt u in uw eigen omgeving vast wat informatie opdoen of met goede oefeningen aan de slag? Wij geven u alvast wat goede tips. Houdt de website in de gaten want de tips worden om de paar maanden vernieuwd. Klik hier voor meer informatie.